Sobotne septemberske noše

Predstavitev noš v centru Kamnika in Arburetum Voljčji potok